"The Originals" - mit Ministerpräsident a. D. Roland Koch, Ministerpräsident a. D. Volker Bouffier und Oberbürgermeisterin a. D. Petra Roth